desenvolupament 

Moviment de terres: 

Fonaments: 

Estructura:

Façanes:

Distribucions:

Instal·lacions:

Acabats:

100 % 

Inici 15 JUNY 2020 

100 % 

Inici 1 JULIOL 2020 

50 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 %